خدمات ما

خط کشی پارکینگ

خط کشی پارکینگ انواع ساختمان های تجاری و مسکونی و پارکینگ های عمومی از تخصص های مهرنگار می باشد

خط کشی معابر

خط کشی معابر و ترسیم انواع بلوک های عابر پیاده و ترسیم فلش و کلمات اخطاری در معابر و خیابان ها

خط کشی کارخانه ها و کارگاه ها

خط کشی کارخانجات و کارگاه های تولیدی این علایم نقش به سزایی در کنترل و ساماندهی پرسنل و کارمندان را در محوطه واحد های تولیدی بر عهده دارند .

خط کشی حیاط مدرسه

خط کشی حیاط مدارس شامل خطوط صف های دانش آموزی و ترسیم زمین های بازی و زمین های ورزشی در مدارس

خط کشی فرودگاه

خط کشی فرودگاه و خط کشی باند فرودگاه و محوطه پروازی موجود در فرودگاه ها و همچنین خط کشی راهنمای مسافران در سالن های پرواز

خط کشی زمین و سالن ورزشی

خط کشی انواع زمین های فوتبال و والیبال و فوتسال و بدمینتون و بسکتبال و هندبال بر روی زمین های آسفالت و زمین های پارکتی و زمین های چمن مصنوعی

نمونه کارها

خط کشی پارکینگ مجتمع تجاری و اداری مهتاب

خط کشی پارکینگ مجتمع مهتاب

خط کشی زمین بسکتبال مدرسه شهید بهزادی

خط کشی حیاط مدرسه شهید بهزادی

خط کشی سالن ورزشی پاس

خط کشی سالن ورزشی پاس

برخی از مشتریان

خدمات خط کشی مهرنگار

خبرنامه